जाता जाता एक नजर इथेही........

Saturday, April 11, 2009

तुम्ही अजुन शोधताय...


दिवस तासांनी मोजले जातात
वर्षं दिवसांनी....
आयुष्य वर्षांनी
बस एवढेच?
मग त्या तासांत, दिवसांत अन वर्षांत निदान हे नक्कीच कळलं असेल ना?

No comments:

Post a Comment

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !