जाता जाता एक नजर इथेही........

Monday, May 25, 2009

बये, हळू चाल ग...

एक काळाशार वेदनाडोह
माझ्या आस्तीत्वाला व्यापून,
अन रंध्रारंध्राना फुटलेले वेदनांकुर
माझं जिवंतपण तीक्ष्ण करताना
एक विषण्ण एकटेपण मला बिलगून
-----
सयामी जुळ्यासारखं------!
अंतर्ताटव्यातून तू
उखडून चुरगाळलेल्या फुलपाकळ्या
तुझ्या स्पर्शाशी जवळिक साधून होत्या म्हणून
माझ्या हृ्दयाशी कवटाळल्यात मी......!
खर सांगू ___
त्या वेदनाच जोजवतात नि जगवतात मला
पोसतात माझा वेदनोत्कट आत्मबिंदू
तुझं सुख त्या वेदनांतूनच एकवटलेलं...
...... ‌
साठवलेलं
खर ना बये?
मला माहित आहे गं... सारं सारं माहित आहे
कारण ___
तुझ्या रोमांरोमांतून मी भिनलो आहे.
तुझा श्वास - निश्वास हुंकारतो-फुलतो-
-
तो माझ्या हृ्दयस्पंदनांतून.
माझं दुखरं ... जखमी भावविश्व __
___
हाच आनंद आहे ना तुझा?
मग बये,
मुळीच फुंकर घालू नकोस त्या क्षतांवर
भूतदया म्हणूनही.
उलट तुझं माझ्या दुःखातून आकारलेलं सुख __
अबाधित राहावं म्हणून ____
___
रंध्रारंध्राना रक्तकळ्या फुलवीन मी!
रोमारोमाला एकेक अश्रुपिंड निर्माण करीन माझ्या ___!!
कारण तुझ्या सुखासाठीच माझ्या बये,
__
मी नावाच्या कुडीत मनःपूर्वक प्राण फुंकला ___
__
कोणा एका कातर विवक्षित क्षणाने!!
बये __ प्रीतीचा क्रूस पाठीवर अन
स्मृतीचे तुझ्या कफन पांघरून
आहे दुरूनच तुझ्यावर नजर रोखून
मी एक वेडागबाडा.
माझ्यातून ठिबकणाऱ्या रक्तठशांना
तुझ्याविषयी विलक्षण ममत्व,
त्या पायघड्यांवरून तू बिनदिक्कत ___
___
चालत जा .......!
कारण तुझ्यासाठीच अंथरलेत
मी ते रक्तगालिचे.
तुझे मखमल मृदू पायतळ जपण्यासाठी
पण तरीही कधी ठेचकाळलीस
तर त्या रक्तठशांतून बिंदूबिंदूत ___
__ उमलतील
वेदनांची अश्रूपिंड
अन कळवळून हुंकारतील ते
___
बये, हळू चाल ग, हळू चाल .... !!!

3 comments:

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !