जाता जाता एक नजर इथेही........

Saturday, July 18, 2009

फक्त एका सेकंदाने....

तो: " देवा....?"
देव: " काय रे?"
तो: " मी तुला एक प्रश्न विचारू?’
देव: " हो, विचार ना.”
तो: " देवा, मिलियन वर्षे म्हणजे तुझ्यासाठी किती रे?"
देव: " मिलियन वर्षे म्हणजे माझ्यासाठी फक्त एक सेकंद."
तो: " ह्म्म्म्म.....( नवलच आहे ) देवा, मिलियन डॊलर्स म्हणजे तुझ्यासाठी किती रे?"
देव: " मिलियन डॊलर्स म्हणजे निव्वळ एक पेनी आहे माझ्यासाठी."
तो: " देवा, मला एक पेनी देशील का रे?"
देव: ( हसत हसत ) " हो हो नक्कीच देईन ..... फक्त एक सेकंदाने."


राबडीदेवी मरते व स्वर्गात जाते. ( हसू नका..... ) स्वर्गात गेल्यावर एका मोठ्या भिंतीवर खूपसारी घड्याळे टांगलेली असतात.

ते पाहून ती विचारते, " ही एवढी घड्याळे कसली आहेत? "
" ती असत्याची घड्याळे आहेत. पृथ्वीवर राहणाऱ्या सगळ्यांच्या असत्याची घड्याळे आहेत ती. जेव्हां जेव्हां तुम्ही खोटे बोलता तुमच्या घड्याळाचा काटा फिरतो. " यमराज उत्तरतो.
" ओह! असे आहे का? बरं मग ते घड्याळ कोणाचे आहे?" राबडी विचारते.
" ते ना, गौतम बुद्धाचे आहे. त्याच्या घड्याळाचे काटे कधीच फिरले नाहीत. म्हणजेच तो कधीच असत्य बोलला नाही. " यमराज उतरतो.
" आणि ते कोणाचे आहे? " राबडी विचारते.
" ते अब्राहम लिंकनचे आहे. त्याच्या घड्याळाचे काटे केवळ दोनदाच फिरलेत. कारण संपूर्ण आयुष्यात तो फक्त दोनदाच खोटे बोलला आहे. " इति यमराज.
" माझ्या लालूचे घड्याळ कुठे आहे यमराज? " राबडी मोठ्या उत्सुकतेने विचारते.
" लालूचे घड्याळना माझ्या ऑफिसमध्ये आहे. मी ते सिलींग फॅन म्हणून वापरतोय. " इति यमराज.

(संकलनांचे रुपांतरण)


2 comments:

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !