जाता जाता एक नजर इथेही........

Wednesday, March 11, 2009

मुके भोग

कढ वेदनेचे प्याले मी जे तू दिलेले
घेतलेस तू सुख ते माझ्याच यातनांचे


सदैव केला मी प्रयास उजळायचा घर तुझे
अश्रूंनी माखले काजळ ते माझ्याच नयनांचे


दुर्दैव हे सोसते घाव ते माझ्या चुकांचे
ओठांत स्वर दबले ते माझ्याच हुंदक्यांचे


नाही मी अबला जशी तुला वाटते
चौकट ओलांडून गेले ते ठसे माझ्याच पावलांचे

कधी न कळले मला काय मी शोधीत होते
एवढेच खरे मुके भोग ते माझ्याच नशिबाचे

No comments:

Post a Comment

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !