जाता जाता एक नजर इथेही........

Friday, March 27, 2009

घरकुल

सोसत नाही असे दुःख तू मला का द्यावे

माझाच सखा म्हणता कुणा कशाला पहावे

सांग मला हे दुःख पांघरून मी कसे उमलू

तमभरला मनाचा गाभारा तुजवीण कसा उजळू

बांधलेले उन्हातले घर माझे नको अरिष्टांनी विंधू

तुझ्या बाहूतली सावली माझी सांग कुठे शोधू

श्वासातूनी बहरती वेदनांची घन व्याकूळ राने

चांदण्या देहावरच्या विझतील का आसवाने

घेतली अवघी काया अधरांनी गोंदून

निघालास वाटाया पारिजात सवतीच्या अंगणातून

भय मनातले नाही संपत उरात पेटले आक्रंदन

तुज स्पर्शातले नाही चंदन माझे पदरा झाकले रुदन

होते मला हवे तुझेमाझे छोटेसे घरकूल

ज्याची जमीन मी आभाळ तू अन एक इवलेसे पाऊल

No comments:

Post a Comment

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !