जाता जाता एक नजर इथेही........

Thursday, March 19, 2009

भाव-जीवन

भावना उनाड बेछूट धुंद
अंतरात विझते जीवन मंद

झालो आता ठार कोरडा
होतो पापणीतला आषाढ वेडा

शब्दात माझ्या सलाचे वजन
वेडा म्हणोनी हासती सृजन

शोधीत फिरतो शब्दांचा अर्थ
गदारोळ उठतो भावनांचा व्यर्थ

यातनांचा ओघ वाहतो चिरंतन
स्पंदनात जळतो अंधार सनातन

No comments:

Post a Comment

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !