जाता जाता एक नजर इथेही........

Friday, February 27, 2009

मी म्हणतो...

नेहमीच दिसणारी

मुखवटेच दाखविणारी

यश मिरवणारी

आनंदी, हसणारी....

भावना लपवित, मनातून रडणारी

समाजात उजळ माथी

मनी जनावरागत कृती

परंपरा जपणारी

रूढींना जागणारी....

परसदारी नंदादीप, बालविधवेला नागवणारी

ओठी सदा रामनाम

गुरू माऊलीचे ध्यान

मनी वसे फक्त मी

माझ्यापलीकडे काहीच नाही

माझे घर, माझा संसार

सारे माझ्याकरिताच.....

चिमणीच्या घरट्याचा होत असे मला भार

मी जीव लावला, मैञीही केली

अहो नात्यांची मला सदैव महती

माञ,

सोयिस्कर मी पाठ फिरवली

जेव्हां त्यांच्या डोळ्यांत वेदना तरळली

जाणून आहे मी,

हे सारे व्यर्थ पोकळ आभास

माझ्यातला मी आहे सैतानाचा निवास

तरिहि....

मी म्हणतो मी नाती राखलीत,

बंध जोडलेत आणि मनेही जपलीत....

No comments:

Post a Comment

आपापले रोजचे नियमित उद्योग नित्यनेमाने करत असताना अनेकविध घटना स्वत:च्या आयुष्यात व आजूबाजूला घडत असतात. त्या मनावर कधी ठळक छाप ठेवतात तर कधी कुठेतरी अंधूक नोंद होते. वेगवेगळ्या मन:स्थितीत त्या नोंदी पुन्हा पृष्ठावर येतात... त्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

आपण आवर्जून वाचलेत, अभिप्राय दिलात, मन:पूर्वक आभार !